Přírodní rezervace Petrovka

rybník Strženka, březen 2007

Rybník Strženka, březen 2007

Přírodní rezervaci Petrovka, vyhlášenou v roce 1988, najdeme v katastru města Plzeň. Rezervace se nachází v údolí Boleveckého potoka a na přilehlých stráních v nadmořské výšce od 340 do 380 m nad mořem. Na území o rozloze 28,08 ha je chráněn bor s genofondem místního typu borovice lesní, rašeliniště a mokřadní louky. Ve střední části potoka se nachází rybník Strženka, který je využíván ke koupání.

Podloží přírodní rezervace tvoří sedimenty týneckého souvrství, pískovce a  slepence. Území je silně morfologicky členěné. Půda je podzolová až kaolinická. Součástí rezervace je i strž Petrovská jáma s Petrovskou dírou. Petrovská díra je jeskyně ve výchozu arkóz, která vznikla vodní erozí. Dříve sloužila jako obydlí včelařům nebo smolařům, předtím byla ale uměle rozšířena. V blízkosti jeskyně se nacházel Petrovský pramen, který je v současný době vyschlý. Během II. světové války byla jeskyně využívaná jako protiletecký kryt.

podmáčená niva potoka, březen 2007

Podmáčená niva potoka, březen 2007

V podmáčené údolní nivě boleveckého potoka se nachází neobhospodařovaná louka, která zarůstá náletovými dřevinami. Součástí rezervace je i vstavačová louka, která je pravidelně kosena, aby se zabránilo vymizení zdejší populace orchidejí. V lese roste např. borovice lesní, smrk, modřín, duby, břízy nebo borovice banksova či tuhá. Vyskytuje se zde kapraď hřebenitá, kosatec sibiřský (Iris sibirica), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), bledule jarní (Leucojum vernum), ocún jesenní (Colchicum autumnale), jalovec, prstnatec májový, vstavač mužský nebo bělozářka liliovitá (Anthericum liliago).

Z živočichů v PR Petrovka při troše štěstí uvidíme ještěrku obecnou (Lacerta agilis), ježka západního (Erinaceus europaeus) nebo mnoho druhů ptáků, např. káně lesní (Buteo buteo).

Olšina s bledulí jarní, březen 2015

Olšina s bledulí jarní, březen 2015

Rezervací prochází červeně značená turistická značka (z konečné tramvaje č.4 – Košutka směrem k rozhledně na Krkavci) a Sigmondova stezka (žlutě značená naučná stezka délky cca 7 km s 15 zastávkami, začíná též na konečné tramvaje č. 4 na Košutce).

Rezervace je v dnešní ohrožena především vysokou koncentrací obyvatel Plzně v bezprostřední blízkosti, je často využívaná k procházkám a dalším sportovním aktivitám.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *